Termoměření

Poruchy staveb a zařízení zjistitelné z rozdílu teplot odhalíme

termokamerou Testo 880 – 3

pomocí infračerveného záření každého předmětu, který termokamera převádí na elektrický signál a tímto je zviditelňuje. Termokamera Testo je přístroj s vysokým teplotním rozlišením. Obsluhu a následné poradenství provádí specializovaný, profesionální pracovník.

Možnosti použití:
  • odhalení vad a teplotních mostů tepelných izolací
  • odhalení vad konstrukce a kontrola kvality budovy
  • prevence vzniku plísní (teplota, vlhkost, rosný bod)
  • přesná lokalizace netěsností střech
  • analýza pláště budov při energetickém auditu
  • kontrola poškození vlhkostí
  • kontrola vzduchotěsnosti nových budov
  • kontrola kabelových systémů a rozvaděčů
  • kontrola potrubních systémů

Cena termoměření se odvíjí od objemu a vzdálenosti měřeného místa, základní soubor – tj. 8 snímků bez úhrady dopravy činí 2 400 Kč + DPH.

Ke každému měření je vypracován protokol s možností konzultace poruchy.