Sanace betonových konstrukcí

Příčiny poškození betonové konstrukce – detailní průzkum
 • chyby při výstavbě (chybný projekt, technologie provádění, faktor voda/cement...)
 • karbonatizace konstrukce – přestává chránit výztužnou ocel proti korozi
 • způsob používání a ostatní ne vždy podružné faktory
Způsoby oprav poruch betonové konstrukce – ověřené technologie fy. BASF s.r.o.
 • příprava betonového podkladu
 • příprava výztužné oceli
 • injektáž konstrukčních trhlin (epoxidové pryskyřice)
 • utěsnění trhlin s průsakem vody (polyuretanové pryskyřice)
 • oprava - reprofilace betonové konstrukce (částečná, nebo plošná)
 • ochrana betonové konstrukce systémem ochrany
 • utěsnění dilatačních spar (polyuretanové tmely)
Příprava betonového podkladu
 • mechanické odstranění narušené konstrukce (kladiva, sekáče...)
 • otryskání vysokotlakým vodním paprskem i s přísadou abraziva
Příprava výztužné oceli
 • mechanické dočištění, případně otryskání jemným abrazivem (pískem)
 • pasivace výztuže cementovým (případně epoxidovým) přípravkem
Oprava – reprofilace betonové konstrukce
 • reprofilační malty různé zrnitosti dle tloušťky opravované vrstvy
Ochrana betonové konstrukce
 • nátěrové systémy navržené dle dalšího zatížení a použití (pohledové konstrukce, pochůzné...)
Zesílení betonové konstrukce pomocí uhlíkových lamel a tkanin – systém MBrace

Používá se v případech, pokud nosnost, nebo použitelnost konstrukce není pro další použití zaručena, vždy se řídíme předem připraveným a průzkumem ověřeným projektem, stejně tak při provádění ostatních sanačních prací na betonových konstrukcích.

Kvalita sanace

Je zajištěna prostřednictvím uceleného systému plnění požadavků vyplývajících ze stavebně – technického průzkumu, projektu, výběru sanačních materiálů, volby technologie a zabezpečení kvality provádění všech sanačních prací.