Průmyslové lité a stěrkové podlahové systémy

– pro povrchovou úpravu podlah pomocí epoxidových a polyuretanových pryskyřic.

Výběr podlahového systému závisí na:
 • výchozím stavu podkladních vrstev
 • předpokládaném zatížení a jeho frekvenci (mechanické i chemické)
 • dalším způsobu využití
 • potřebném vzhledu a údržbě
Dodáváme a zhotovujeme povrchové úpravy do:
 • výrobních hal, obchodních a skladovacích prostor
 • výroben a zpracování potravin a nápojů
 • prostor s vysokým chemickým zatížením
 • výbušných provozů (antistaticky vodivé podlahy)
 • myček motorových a kolejových vozidel
 • vnějšího prostředí balkonů, teras, veřejných parkovišť i koupališť
 • prostor s požadavkem na povrch pružný a odolný
Pro zákazníky poskytujeme:
 • zdarma posouzení a výběr nejvhodnějšího systému pro dané použití
 • poradenství a cenovou kalkulaci

Při výběru nejvhodnějšího typu povrchu je zapotřebí brát hledisko na vše co s podlahou souvisí.

Systémy průmyslových podlah nabízejí širokou škálu možností povrchů od hladkých až po velmi nekluzné, jednobarevné až po teracco – efekt, v tloušťkách do několika mikronů u nátěru až po několik centimetrů u vysoce namáhaných povrchů. Snažíme se nalézt řešení dle specifických potřeb zákazníka za účelem praktického a ekonomického řešení podlahového systému s následnou cenovou nabídkou – vždy po prohlídce místa stavby a zhodnocení všech spolupůsobících faktorů.

Ve většině případů používáme ke zhotovení průmyslových podlah materiály renomovaného výrobce fy. BASF s.r.o, stejně tak používáme jejich sanační materiály na opravu betonových podkladů.